Winkelwagen

  Korting
  Subtotaal

Little Lily babydeken

19.Apr.21 / Kirsten Ballering

De Little Lily babydeken, net zoals haar grote zus Noelle, is een must-have deken! Dit regenboogproject haak je met een Scheepjes Catona colour pack en wit garen. Zo hoef je zelf niet alle kleuren bij elkaar te zoeken, handig toch? Deze kleurrijke deken, samen met die mooie witte rand maakt dit een project waar je nog heel lang plezier van gaat hebben.

Het patroon voor de Little Lily babydeken is ook beschikbaar als gestijlde en advertentievrije PDF in de Haak Maar Raak shop.

Materialen en benodigdheden

Garen

Scheepjes Catona (100% gemerceriseerd katoen, 100 gr/250 m)
 • Kleur A: 106 Snow White x 3 bollen
Scheepjes Catona colour pack (109 x 10 gr bollen)
 • Pak: x 109 bollen

Shop het garen

Je kan Scheepjes catona colour packs bij je lokale Scheepjeswinkelier kopen, of online via:

Haaknaald

3,5 mm.

Afmetingen

Deken meet 91 x 115 cm.

Stekenverhouding

Een motiefje zonder rand meet 7 cm van platte zijde tot platte zijde, en 8 cm van punt tot punt.

Notities

 • Voor elk motiefje gebruik je andere kleuren. Deze zijn aangegeven in het patroon als ‘Kleur 1’ en ‘Kleur 2’. Bekijk het kleurenoverzicht en de tabel voor de daadwerkelijke kleurencombinaties. Let op, je maakt van combinatie 52 en 88 slechts één motiefje, van de rest twee.
 • De motieven haak je in Toer 5 gaandeweg samen.

Afkortingen

 • 2hst smh: 2 halve stokjes samenhaken: (sla draad om, steek naald in s/open, sla draad om, haal lus op) in beide stn, sla draad om, haal door alle lussen op naald
 • 2st smh: 2 stokjes samenhaken: (sla draad om, steek naald in s/open, sla draad om, haal lus op, sla draad om, haal door eerste twee lussen) in beide stn, sla draad om, haal door alle lussen op naald
 • 3st smh: 3 stokjes samenhaken: (sla draad om, steek naald in s/open, sla draad om, haal lus op, sla draad om, haal door eerste twee lussen) in alle drie de stn, sla draad om, haal door alle lussen op naald
 • 5st smh: 5 stokjes samenhaken: (sla draad om, steek naald in s/open, sla draad om, haal lus op, sla draad om, haal door eerste twee lussen) in alle vijf de stn, sla draad om, haal door alle lussen op naald
 • AK: Achterkant
 • hst: half stokje
 • hv: halve vaste
 • l: losse
 • l-open: lossen-opening: opening onder losse(n)
 • picot: haak 2l, steek naald in tweede l vanaf naald, sla draad om, haal lus op en haal door lussen op naald
 • RhstA: Reliëf half stokje achterlangs: sla draad om, steek naald van achter naar voren en terug naar achteren om stam van s, sla draad om, haal lus op, sla draad om, haal door alle lussen op naald
 • s(tn): steek/steken
 • st: stokje
 • v: vaste
 • verl hst: verlaagd half stokje: sla draad om, steek naald in aangegeven s/open, haal een lus op en maak dan het halve stokje af
 • VK: voorkant
 • volg: volgende

Herhalingen

 • *…; herhaal vanaf * nog 1x/2x/3x Haak de instructies na * en herhaal deze daarna nog het aantal keer zoals aangegeven.
 • (…) 1x/2x/3x Haak de instructies tussen haakjes het totaal aantal keer aangegeven.
 • […] Geeft het aantal steken aan het einde van een rij of toer aan.
 • (…) in dezelfde s/open Geeft aan dat alle instructies tussen haakjes in dezelfde steek of ruimte worden gehaakt.

Kleurindeling

Overzicht

Je gaat 182 volledige en 13 halve motieven maken met je mini bolletjes. Elke combinatie levert twee motieven op, behalve combinaties 88 en 52: hier maak je slechts één motief mee. De nummers in onderstaande tabel komen overeen met de nummers in het kleurenoverzicht verderop.

Let op dat de combinaties gepaard zijn: Combinatie 1 en 2 bevatten dezelfde kleuren. In combinatie 1 gebruik je Kleur 1 aan de binnenkant, en in combinatie 2 Kleur 2. Daarom heeft de tabel 92 combinaties, maar heb je maar 46 kleurenparen. Je gebruikt kleur 74, 105, 106, 110, 130, 157, 162, 248, 254, 257, 387, 393, 395, 404, 501, 505 en 507 niet.

Tip: Zoek je kleurenparen aan het begin van het haken bij elkaar en doe er een elastiekje of touwtje omheen om ze bij elkaar te houden.

Kleurencombinaties

Combinatie

Kleur 1 (binnen)

Kleur 2 (buiten)

1

524

263

2

263

524

3

264

256

4

256

264

5

396

517

6

517

396

7

516

115

8

115

516

9

281

386

10

386

281

11

258

192

12

192

258

13

255

414

14

414

255

15

410

189

16

189

410

17

252

390

18

390

252

19

388

504

20

504

388

21

522

249

22

249

522

23

101

179

24

179

101

25

403

100

26

100

403

27

208

280

28

280

208

29

411

383

30

383

411

31

528

244

32

244

528

33

212

525

34

525

212

35

261

124

36

124

261

37

245

205

38

205

245

39

513

515

40

515

513

41

253

241

42

241

253

43

512

392

44

392

512

45

389

412

46

412

389

47

385

514

48

514

385

49

402

391

50

391

402

51

172

242

52 (slechts 1)

242

172

53

400

146

54

146

400

55

509

510

56

510

509

57

397

401

58

401

397

59

247

399

60

399

247

61

511

201

62

201

511

63

384

173

64

173

384

65

527

164

66

164

527

67

113

508

68

508

113

69

520

521

70

521

520

71

240

526

72

526

240

73

398

128

74

128

398

75

251

394

76

394

251

77

226

282

78

282

226

79

246

519

80

519

246

81

409

413

82

413

409

83

518

114

84

114

518

85

238

222

86

222

238

87

408

523

88 (slechts 1)

523

408

89

502

503

90

503

502

91

406

506

92

506

406


Kleuren van halve motieven

Maak 1 half motief elk van de combinaties 19, 21, 23, 26, 28, 30, 34, 37, 41, 44, 50, 52 en 90. Als je niet genoeg restjes van deze kleuren hebt om de halve motieven te haken, neem dan daarop lijkende kleuren die je niet in de omringende motieven gebruikt.

Kleurenoverzicht

Kleuroverzicht van de Little Lily babydeken

Technieken

Motieven vasthaken

We gaan motieven aan elkaar haken in de laatste toer. Dit doen we met een platte naad, die je maakt door je naald uit de lus te halen en door de achterste lus van het tegenoverliggende motief te steken, dan je lus weer op te pakken en deze door de lus op je naald te halen. Dit zorgt ervoor dat je als het ware een halve vaste maakt in je steek. Daarna haak je een gewone steek alsof je een normale zijde haakt.

Om een nieuw motief vast te haken, haal je je haak uit je huidige (blauwe) lus. Steek hem door de achterste lus van de tweede l van de hoek-open in het andere motief (foto 1, het is de lus die het dichtst bij je ligt). Pak je eerste lus weer op (foto 2) en trek hem door de lus op je naald (foto 3). Je hebt nu een lus op je naald en je motieven zitten aan elkaar in een steek. 1l (dat is de andere l om je hoek-open te maken), haal je naald uit de lus, steek hem door de volgende achterste lus van het tegenoverliggende motief (foto 4), pak de eerste lus weer op (foto 5) en trek hem door de lus op je naald (foto 6). 1hst in dezelfde s als je vorige hst, en dan is je hoek af! We noemen dit proces van je lus afhalen en samenhaken ‘haak aan achterste lus van s van ander motief’.

Ga zo door op deze zijde voor de komende 7 stn, door eerst aan te haken aan de achterste lus van s van het andere motief voordat je een hst maakt (foto’s 8-10). Je hebt nu 8 hst: eentje maakt deel uit van je eerste hoek, dan 6 op de zijde van je motief en eentje die deel is van je tweede hoek. Om je tweede hoek af te maken haak je 1l, en haak je aan in de achterste lus van de eerste l in de l-open van je andere motief (foto 11). Als je direct doorgaat met een ander motief vasthaken, maak dan een halve vaste in de naad tussen de twee andere motieven. Hoef je geen ander motief vast te haken, volg dan weer de patroon instructies

 

KOM ER OOK BIJ!

Word nu lid van de Haak Maar Raak Community mailing lijst en je krijgt direct de complete PDF gids voor opspannen, helemaal gratis!

You’ve successfully signed up! Check your email for details.

Haakpatroon

Motief (maak 182)

De motieven haak je aan de VK, zonder te keren.

Met Kleur A, maak een magische ring.

Toer 1 (VK) 6v in magische ring, hv in eerste s, trek ring aan. [6 v]

Toer 2 4l (telt als eerste st + 1l), 1st in s aan basis van 4l, *(1st, 1l, 1st) in volg s; herhaal vanaf * nog 4x, hv in eerste s, knip draad af. [12 st, 6 l-open]

Toer 3 Hecht Kleur 1 met hv in open tussen 2 st aan, 1l, 1v in zelfde open, *(3st, picot, 3st) in volg 1l-open, 1v in volg open tussen 2 st; herhaal vanaf * nog 4x, (3st, picot, 3st) in volg 1l-open, hv in eerste v, knip draad af. [36 st, 6 picots, 6 v]

Toer 4 Hecht Kleur 2 met een hv om de stam van een s vóór v aan (net zoals een RhstA), 2l (telt niet als s), 1RhstA in zelfde s, 1 verl hst in open tussen 2 st van Toer 2 (verl hst valt over de v van vorige toer), *1RhstA om elk van volg 6 stn waarbij je picot overslaat, 1 verl hst in open tussen 2 st van Rij 2; herhaal vanaf * nog 4 keer, 1RhstA om elk van volg 3 st, sla picot over, 1RhstA om elk van volg 2 st, sluit met hv in eerste RhstA, knip draad niet af. [36 RhstA, 6 verl hst]

Toer 5 (Alleen eerste motief) 2l (telt niet als s), 1hst in s aan basis van 2l, 4hst, (1hst, 2l, 1hst) in volg s, *6hst, (1hst, 2l, 1hst) in volg s; herhaal vanaf * nog 4x, 1hst, hv in eerste hst, knip draad af. [48 hst, 6 l-open]

Weef alle eindjes weg. Je kan eventueel over de eindjes van Toer 1, 3 en 5 haken als je ze niet weg wil weven.

Half motief (maak 13)

Halve motieven haak je in rijen. Je keert na de eerste rij, en alle andere rijen haak je vanaf de GK zonder te keren. Zie Diagram 2: Half motief voor meer uitleg.

Met Kleur A, maak een magische ring.

Rij 1 (AK) 1l, 4v in ring, sluit ring niet met hv zoals in een heel motiefje maar keer werk en trek ring strak aan. [4 v]

Rij 2 (GK) 4l (telt als 1 st + 1l), 1st in v aan basis van 4l, (1st, 1l, 1st) 3x, knip draad af. [8 st, 4 l]

Rij 3 (GK) Hecht Kleur 1 met hv in eerste l-open aan, (3l, picot, 3st) in l-open, *1v tussen 2 st van vorige Rij, (3st, picot, 3st) in volg l-open; herhaal vanaf * nog 1x, 1v tussen 2 st van vorige Rij, (3st, picot, 1st) in laatste l-open, knip draad af. [20 st, 4 picots, 3 v]

Rij 4 (GK) Hecht Kleur 2 met hv in eerste l-open aan (rechts van de picot, zo het lijkt alsof je een RhstA rondom de 3l maakt), 2l (telt als eerste RhstA), sla picot over, 1RhstA om elk van volg 3 st, 1 verl hst in open tussen 2 st van Rij 2 (verl hst valt over v van vorige Rij), *1RhstA om elk van volg 6 stn waarbij je picot overslaat, 1 verl hst in open tussen 2 stn van Rij 2; herhaal vanaf * nog 1x, 1RhstA om elk van volg 4 st waarbij je picot overslaat, knip draad af. [20 RhstA, 3 verl hst]

Je gaat de halve motiefjes vasthaken aan de andere motieven in Rij 5. Instructies voor het vasthaken vind je in het ‘Vasthaken’ hoofdstuk hieronder.

Weef alle eindjes weg.

Vasthaken

Je haakt de motieven samen in de laatste Toer met een platte naad. Dit doen we door elke keer je naald uit de lus te halen, door de tegenoverliggende steek heen te steken en een lus op te pakken. Dit geeft een mooie, platte afwerking. Het is wel een tijdrovend klusje. Als je liever voor een snelle manier gaat, dan kan je een hv in de tegenoverliggende motiefjes in elke hoek haken.

Je gaat eerst alle volledige motieven aan elkaar haken, voordat je de halve motieven vasthaakt.

Hele motieven vasthaken

Je haakt eerst alle 14 motieven van Rij 1 aan elkaar. Vervolgens ga je de motieven van Rij 2 een voor een aan de eerste rij haken, enzovoort.

Lees de instructies zorgvuldig door. Het lijkt complex maar zodra je het rhytme van het vasthaken door hebt dan gaat het steeds gemakkelijker.

Vasthaak Toer 5 (GK) 2l (telt niet als s), 1hst in s aan basis van 2l, 4hst, *(1hst, 2l, 1hst) in volg s, 6hst; herhaal vanaf * tot je bij een zijde komt die vastgehaakt moet worden. 1hst, 1l.

*Neem je naald uit de lus, pak achterste lus van tweede l in hoek van ander motief op, pak eerste lus van originele motief weer op en trek door lus op naald. Je hebt nu eigenlijk het motief vastgehaakt met een hv in de steek. Haak 1l, haal lus van naald, pak achterste lus van de volg s op het andere motief op (eerste hst), pak eerste lus van originele motief weer op en haal door lus op naald, 1hst in hoek-open op origineel motief (de s waar je ook je laatste hst hebt gehaakt). Nu heb je je eerste hoekopen samengehaakt.

Haak zijde van motief vast door (haak aan achterste lus van s van ander motief, 1hst) 7x te haken, haak aan achterste lus van volg s op ander motief, 1l, hv in naad/l, 1l, haak aan achterste lus van eerste hst op volg motief, 1hst in hoek-s van motief, (haak aan achterste lus van s van ander motief, 1hst) 7x, haak aan achterste lus van volg s op ander motief, 1l, hv in naad/l, 1l; Als je nu nog een zijde moet vasthaken, herhaal dan van * tot ; voor die zijde. Als je bij een niet vast te haken zijde komt, haak dan 1hst in zelfde s als laatste hst om hoek te maken, 1hst, hv in eerste hst, knip draad af. [48 hst, 6 l-open]

Hulp bij vasthaken

Als een zijde meer steken heeft dan de ander, dan kom je niet uit met vasthaken. Dit gebeurd wel eens, en vaak is de oorzaak dat je extra stn in de hoek-open van Toer 3 of 4 hebt gehaakt. Je kan ervoor kiezen om het motief opnieuw te haken, of om een beetje te smokkelen in Toer 5 door 2 stn van de lange zijde aan 1 s van de tekortkomende zijde te haken, of stn over te slaan op de lange zijde.

Halve motieven vasthaken

De halve motieven haak je aan de korte kanten aan andere motieven vast. Let erop dat de instructies voor de linkerbovenhoek en rechteronderhoek anders zijn dan van de algemene instructies.

Vasthaaktoer 5 (GK) Hecht Kleur 2 met hv in tweede l van beg-l van vorige Rij aan, 2l, hv in l-open van ander motief, 1l, (haak aan achterste lus van s op ander motief, 1hst) 8x, haak aan achterste lus van volg s op ander motief, 1l, hv in naad/l, 1l.

Hecht aan achterste lus van l op volg motief, 1hst in zelfde s als laatste hst om hoek te maken, (haak aan achterste lus van s op ander motief, 1hst) 7x, haak aan achterste lus van volg s op ander motief, 1l, hv in naad/l, 1l.

Hecht aan achterste lus van l op volg motief, 1hst in zelfde s als laatste hst om hoek te maken, (haak aan achterste lus van s op ander motief, 1hst) 7x, haak aan achterste lus van volg s op ander motief, 1l, hv in naad/l, 1l, 1hst in zelfde s als vorige hst. Knip draad af. [26 hst, 4 2l-hoeken]


Linkerbovenhoek half motief (kleurcombi 30)

Let op: De laatste zijde van dit motief heeft geen aangrenzend motief.

Vasthaaktoer 5 (GK) Hecht Kleur A met hv in de meest rechtse l-open aan, 2l, hv in l-open van ander motief, haak zijdes samen als voor heel motief. Als je hv in laatste hoek hebt gehaakt, 1l, 1hst in zelfde s als hoek hst, 7hst, 1l, 1hst in laatste s. Knip draad af.


Linkeronderhoek half motief (kleurcombi 28)

Let op: De eerste zijde van dit motief heeft geen aangrenzend motief.

Vasthaaktoer 5 (GK) Hecht Kleur A met hv in de meest rechtste l-open aan, 2l, 7hst, 1hst in laatste s van zijde, 1l, hv in andere l-open, ga door zoals voor andere halve motieven. Knip draad af.

Rand

De eerste toeren zijn een mix van verschillende steken. Dit is zodat we de rand aan de lange zijdes op dezelfde hoogte kunnen brengen. Bekijk Diagram 3: Randtoeren 1-4.

Toer 1 (GK) Hecht Kleur A met een hv in de linkerbovenhoek aan (oranjebruin half motief), 2l (telt als eerste hst), *14hst gelijkmatig verdeeld over lange zijde motief, 8hst in volg motief, 1hst in laatste l-open van motief; herhaal vanaf * nog 5x, 14hst gelijkmatig verdeeld over lange zijde motief, 1hst in laatste l-open, 2l, roteer deken 90 graden.

1v in hoek, *2v, 3hst, 1st, 5st smh in volg 2 stn, naad en volg 2 stn op ander motief terwijl je l-open overslaat, 1st, 3hst, 2v, 1v in l-open; herhaal vanaf * nog 13x, 2v, 3hst, 1st, 2st smh in laatste 2 stn, 1st in hoek, 2l, roteer deken 90 graden.

1hst in hoek, *8hst in volg motief, 1hst in laatste l-open of motief; 14hst gelijkmatig verdeeld over lange zijde motief; herhaal vanaf * nog 5x, 8hst in volg motief, 1hst in hoek, 2l, roteer deken 90 graden.

1st in l-open, 2st smh in eerste 2 stn, 1st, 3hst, 2v, 1v in l-open, *2v, 3hst, 1st, 5st smh in volg 2 stn, naad en volg 2 stn op ander motief terwijl je l-open overslaat, 1st, 3hst, 2v, 1v in l-open; herhaal vanaf * nog 13x, 2l, sluit met hv in beg-2l, knip draad af. [Eerste korte zijde 154 stn, lange zijdes 205 stn, tweede korte zijde 148 stn]

Er is een 6 stn verschil tussen beide korte zijdes, dankzij de uitlijning van de halve motieven. Dit heeft geen zichtbaar effect op het eindresultaat.

Toer 2 (GK) Hecht Kleur A met een hv in de linkerbovenhoek aan, 2l (telt als eerste hst), 1hst in elke s tot hoek, 1hst in hoek, roteer deken 90 graden.

1v in hoek, *2v smh, 3hst, 2st, 2st smh in 5st smh en volg s, 2st, 3hst; herhaal vanaf * nog 13x, 2v smh, 3hst, 2st, 2st smh, 1st in l-open, 2l, roteer deken 90 graden.

1hst in hoek, 1hst in elke s tot eind, 1hst in hoek, 2l, roteer deken 90 graden.

1st in hoek, 3st smh, 2st, 3hst, *2v smh, 3hst, 2st, 2st smh in 5st smh en volg s, 2st, 3hst; herhaal vanaf * nog 13x, 1v in laatste s, 1v in hoek, 2l, hv in eerste s. [Eerste korte zijde 156 stn, lange zijdes 177 stn, tweede korte zijde 150 stn]

Toer 3 (GK) Hecht Kleur A met een hv in de linkerbovenhoek aan, 2l (telt als eerste hst), *1hst in elke s tot eind, (1hst, 2l 1hst) in l-open; herhaal vanaf * nog 2x, 1hst in elke s tot eind, 1hst in l-open, 2l, hv in eerste s. knip draad af. [Eerste korte zijde 158 stn, lange zijdes 178 stn, tweede korte zijde 152 stn]

De rand zou nu behoorlijk plat moeten zijn. Als deze golft, dan betekent dat dat je teveel steken hebt voor de ‘beschikbare’ ruimte in de rand. Om dit tegen te gaan, kijk je waar de deken golft (vaak de lange zijdes, boven de l-open van motieven). Markeer deze plekken met stekenmarkeerders in Toer 2. Haal Toer 3 vervolgens uit en minder op de aangegeven plekken met een 2hst smh of 2st smh. Eventueel kan je in daarop volgende toeren ook extra minderen, indien nodig.

Toer 4-8 Hecht Kleur A met een hv aan in de linkerbovenhoek, 2l (telt als eerste hst), *1hst in elke s tot hoek, (2hst, 2l, 1hst) in hoek; herhaal vanaf * nog 2x, 1hst in elke s tot hoek, 2hst, 2l, hv in eerste s, knip draad af. [Eerste korte zijde 173 stn, lange zijdes 193 stn, tweede korte zijde 167 stn]

Zoals je ziet haken we 2hst aan een kant van de hoek, en 1hst aan de ander. Dit komt omdat we in toeren werken en daardoor leunen de steken wat. Dit zorgt er uiteindelijk voor dat je hoek gaat trekken. Om dit te voorkomen haken we dus iets meer steken aan een kant van de hoek. Als je denkt dat dit niet nodig is in jouw deken, kun je het ook gerust aanpassen naar de reguliere 1hst aan weerszijden van de hoek.

Hecht alle losse draadjes af en span deken op maat op.

Maat van deken aanpassen

Je kan de maat van je deken aanpassen door motieven toe te voegen of weg te halen. Ik raad je aan om dit in meervouden van twee te doen: dus twee motieven per rij toevoegen (of weghalen), of twee rijen toevoegen (of weghalen). Als je het zo doet, hoef je de instructies voor de rand namelijk niet aan te passen, behalve het aantal herhalingen dat je haakt.

Twee motieven voegen 14 cm aan de lengte van je deken toe, en twee rijen voegen 15 cm aan de breedte toe.

Diagram

Diagram 1: Volledig motief

Diagram 1

Diagram 2: Half motief

Diagram 2

Diagram 3: Randtoeren 1-4

Diagram 3

Legenda

Diagram 4

Reacties

Wees de eerste die reageert op dit bericht!

Reageer
:Amount:x :Name: :Price: