Winkelwagen

  Korting
  Subtotaal

Noëlle deken

13.Nov.20 / Kirsten Ballering

Elegante bloemen, een fijn maatje en een regenboog aan kleuren maken de Noëlle deken een must-have haakpatroon. Deze vloeiende regenboogdeken maak je met een Scheepjes Catona Colour pack en wat extra wit garen.

Het patroon is geschikt voor de wat gevorderde hakers. De geschreven instructies leiden je door het patroon heen, met heldere diagrammen en een foto uitleg om het vasthaken van de motieven te verduidelijken.

Het patroon voor de Noëlle deken is ook beschikbaar als gestijlde en advertentievrije PDF in de Haak Maar Raak shop.

Materialen en benodigdheden

Garen

Regenboog

Scheepjes Catona (100% gemerceriseerd katoen), 100 gr/250 m
 • Kleur A: 106 Snow White x 8 bollen
Scheepjes Catona Colour Pack (109 x 10 gr bollen van alle kleuren)
 • Alle kleuren: x 109 bollen

Shop het garen!

Je kan Scheepjes Catona bij Scheepjes retailers vinden, of online bij:

Haaknaald

3,5mm.

Afmetingen

Deken meet 120 x 150 cm.

Stekenverhouding

Een motiefje zonder rand meet 7 cm van platte zijde tot platte zijde, en 8 cm van punt tot punt.

Notities

 • Voor elk motiefje gebruik je andere kleuren. Deze zijn aangegeven in het patroon als ‘Kleur 1’ en ‘Kleur 2’. Bekijk het kleurenoverzicht en de tabel voor de daadwerkelijke kleurencombinaties. Let op, je maakt van combinatie 52 en 88 slechts één motiefje, van de rest twee.
 • De motieven haak je samen met een samenhaaktoer in Kleur A rond elk motief. Je kan dus alle motieven t/m Toer 5 van tevoren haken.

Afkortingen

 • 2hst smh: 2 halve stokjes samenhaken: (sla draad om, steek naald in s of open, sla draad om, haal lus op) in beide stn, sla draad om, haal door alle lussen op naald
 • 2st smh: 2 stokjes samenhaken: (sla draad om, steek naald in s of open, sla draad om, haal lus op, sla draad om, haal door eerste twee lussen) in beide stn, sla draad om, haal door alle lussen op naald
 • 3 st smh: 3 stokjes samenhaken: (sla draad om, steek naald in s of open, sla draad om, haal lus op, sla draad om, haal door eerste twee lussen) in alledrie de stn, sla draad om, haal door alle lussen op naald
 • AK: achterkant
 • AL: achterste lus
 • dst: dubbel stokje
 • hst: half stokje
 • hv: halve vaste
 • l: losse
 • l-open: lossen-opening: opening onder losse(n0
 • picot: haak 2l, steek naald in tweede l vanaf naald, sla draad om, haal lus op en haal door lussen op naald
 • RhstA: Reliëf half stokje Achterlangs: sla draad om, steek naald van achter naar voren en terug naar achteren om stam van s, sla draad om, haal lus op, sla draad om, haal door alle lussen op naald
 • s(tn): steek/steken
 • st: stokje
 • v: vaste
 • verl hst: verlaagd half stokje: sla draad om, steek naald in aangegeven s of open, haal een lus op tot hoogte van de huidige rij en maak dan het halve stokje af
 • VK: voorkant
 • volg: volgende

Herhalingen

 • *…; herhaal vanaf * nog 1x/2x/3x Haak de instructies na * en herhaal deze daarna nog het aantal keer zoals aangegeven.
 • (…) 1x/2x/3x Haak de instructies tussen haakjes het totaal aantal keer aangegeven.
 • […] Geeft het aantal steken aan het einde van een rij of toer aan.
 • (…) in dezelfde s/open Geeft aan dat alle instructies tussen haakjes in dezelfde steek of ruimte worden gehaakt.

Kleurindeling

Overzicht

Je gaat 182 volledige en 13 halve motieven maken met je mini bolletjes. Elke combinatie levert twee motieven op, behalve combinaties 88 en 52: hier maak je slechts één motief mee. De nummers in onderstaande tabel komen overeen met de nummers in het kleurenoverzicht verderop.

Let op dat de combinaties gepaard zijn: Combinatie 1 en 2 bevatten dezelfde kleuren. In combinatie 1 gebruik je Kleur 1 aan de binnenkant, en in combinatie 2 Kleur 2. Daarom heeft de tabel 92 combinaties, maar heb je maar 46 kleurenparen. Je gebruikt kleur 74, 105, 106, 110, 130, 157, 162, 248, 254, 257, 387, 393, 395, 404, 501, 505 en 507 niet.

Tip: Zoek je kleurenparen aan het begin van het haken bij elkaar en doe er een elastiekje of touwtje omheen om ze bij elkaar te houden.

Kleurencombinaties

Combinatie

Kleur 1 (binnen)

Kleur 2 (buiten)

1

524

263

2

263

524

3

264

256

4

256

264

5

396

517

6

517

396

7

516

115

8

115

516

9

281

386

10

386

281

11

258

192

12

192

258

13

255

414

14

414

255

15

410

189

16

189

410

17

252

390

18

390

252

19

388

504

20

504

388

21

522

249

22

249

522

23

101

179

24

179

101

25

403

100

26

100

403

27

208

280

28

280

208

29

411

383

30

383

411

31

528

244

32

244

528

33

212

525

34

525

212

35

261

124

36

124

261

37

245

205

38

205

245

39

513

515

40

515

513

41

253

241

42

241

253

43

512

392

44

392

512

45

389

412

46

412

389

47

385

514

48

514

385

49

402

391

50

391

402

51

172

242

52 (slechts 1)

242

172

53

400

146

54

146

400

55

509

510

56

510

509

57

397

401

58

401

397

59

247

399

60

399

247

61

511

201

62

201

511

63

384

173

64

173

384

65

527

164

66

164

527

67

113

508

68

508

113

69

520

521

70

521

520

71

240

526

72

526

240

73

398

128

74

128

398

75

251

394

76

394

251

77

226

282

78

282

226

79

246

519

80

519

246

81

409

413

82

413

409

83

518

114

84

114

518

85

238

222

86

222

238

87

408

523

88 (slechts 1)

523

408

89

502

503

90

503

502

91

406

506

92

506

406


Kleuren van halve motieven

Maak 1 half motief elk van de combinaties 19, 21, 23, 26, 28, 30, 34, 37, 41, 44, 50, 52 en 90. Als je niet genoeg restjes van deze kleuren hebt om de halve motieven te haken, neem dan daarop lijkende kleuren die je niet in de omringende motieven gebruikt.

Kleurenoverzicht

Kleuroverzicht van de Noëlle deken

Technieken

Dubbele stokjes in picots

Let op: in de foto uitleg gebruik ik een andere kleur voor het vasthaken dan in de deken.

Als je je vasthaaktoer gaat haken rondom het eerste motief en alle volgende motieven, dan ga je dubbele stokjes in picots haken. Als je in de patrooninstructies daar aangekomen bent (foto 1), sla de draad dan tweemaal om je naald en steek de naald in beide lossen van de picot. Sla weer om en haal een lus op, en (sla om, haal een lus op) drie keer tot je het dubbele stokje hebt gemaakt (foto 2). Haak vervolgens een stokje in de steek achter het dubbele stokje (foto 3). Haak 2l, en maak dan een stokje in de eerste steek aan de andere zijde van de lossen-opening. Vervolgens haak je weer een dubbel stokje zoals hiervoor in dezelfde picot (foto 4). Zo maak je dat ‘Vtje’ van stokjes in elke hoek. Ga door met de vasthaaktoer zoals in de instructies aangegeven. Zodra je rond bent ziet je motief eruit zoals in foto 5.

Motieven vasthaken

Het vasthaken van volgende motieven lijkt heel erg op de eerste vasthaaktoer, met een groot verschil: om een platte naad te krijgen gaan we steeds een lus van het tegenoverliggende motief oppakken voor we een steek haken. Dit doe je met AK van motieven tegen elkaar aan.

Let op: om de vasthaaktechniek te laten zien heb ik twee verschillende kleuren gebruikt. Dit lijkt wat rommelig, maar in de deken werk je natuurlijk maar met 1 kleur.

Als je bij een kant aankomt die je wil vasthaken (foto 6), haak dan tot de l-open van de zijde daarvoor. 1l, 1hv in de l-open van het andere motief (foto 7). 1l, haal nu je naald uit de (rode) lus. Steek je naald van achter naar voren door de achterste lus van de laatste losse van het andere motief (foto 8, dit is de lus die het dichtst bij jou ligt). Pak de rode lus weer op en haal deze door de achterste lus van het andere motief (foto 9).

Haak nu je eerste steek op het originele motief, dat is 1st in de eerste steek (foto 10). Haal je naald weer uit de lus, steek hem weer van achteren naar voren door de achterste lus van het eerste stokje op het andere motief (foto 11), pak je (rode) lus weer op en haal door de andere lus (foto 12). Je hebt nu de twee stokjes samengehaakt. Haak nu een dubbel stokje in de picot op je originele motief (foto 13), haal je naald weer uit de lus, steek hem door de lus op het andere motief, pak de originele lus weer op en trek hem door de lus op het andere motief. Ga zo door tot je alle steken van de zijde verbonden hebt met het andere motief. 1l, 1hv in de l-open van het andere motief (foto 14).

Je kan nu doorgaan met het vasthaken van een ander motief (door een hv in die l-open te haken en dan de steken vast te haken), of een vrije zijde haken. Zie het patroon voor de instructies.

 

KOM ER OOK BIJ!

Word nu lid van de Haak Maar Raak Community mailing lijst en je krijgt direct de complete PDF gids voor opspannen, helemaal gratis!

You’ve successfully signed up! Check your email for details.

Haakpatroon

Motief (maak 182)

De motieven haak je aan de VK, zonder te keren.

Met Kleur A, maak een magische ring.

Toer 1 (VK) 6v in magische ring, hv in eerste s, trek ring aan. [6 v]

Toer 2 4l (telt als eerste st + 1l), 1st in s onderaan 4l, *(1st, 1l, 1st) in volg s; herhaal vanaf * nog 4 keer, sluit met hv in eerste s, knip draad af. [12 st, 6 l-open]

Toer 3 Hecht Kleur 1 met hv in open tussen 2 st aan, 1l, 1v in zelfde open, *(3st, picot, 3st) in volg 1l-open, 1v in volg open tussen 2 st; herhaal vanaf * nog 4 keer, (3st, picot, 3st) in volg 1l-open, sluit met hv in eerste v, knip draad af. [36 st, 6 picots, 6 v]

Toer 4 Hecht Kleur 2 met een hv om de stam van een s vóór een v aan (net zoals een RhstA), 2l (telt niet als s), 1RhstA in zelfde s, 1 verl hst in open tussen 2 st van Toer 2 (verl hst valt over de v van vorige toer), *1RhstA om elk van volg 6 stn waarbij je picot overslaat, 1 verl hst in open tussen 2 st van Rij 2; herhaal vanaf * nog 4 keer, 1RhstA om elk van volg 3 st, sla picot over, 1RhstA om elk van volg 2 st, sluit met hv in eerste RhstA, knip draad niet af. [36 RhstA, 6 verl hst]

Toer 5 2l (telt niet als s), 1hst in s onderaan 2l, 4hst, (1hst, 2l, 1hst) in volg s, *6hst, (1hst, 2l, 1hst) in volg s; herhaal vanaf * nog 4 keer, 1hst, sluit met hv in eerste hst, knip draad af. [48 hst, 6 l-open]

Weef alle eindjes weg. Je kan eventueel tijdens het haken over de start-draadeindes van Toer 1, 3 en 5 haken om minder draadjes weg te hoeven weven.

Half motief (maak 13)

Je haakt halve motieven in rijen. De eerste rij keer je, de rijen daarop niet en werk je alleen aan de VK. Zie Diagram 2: Halve motieven voor verduidelijking.

Met Kleur A, maak magische ring.

Rij 1 (AK) 1l, 4v in ring, sluit ring niet, keer werk. Trek ring strak aan. [4 v]

Rij 2 (VK) 4l (telt als eerste st + 1l), 1st in s onderaan 4l, (1st, 1l, 1st) 3x, knip draad af. [8 st, 4 l]

Rij 3 (VK) Hecht Kleur 1 aan in eerste l-open met hv, (3l, picot, 3st) in l-open, *1v tussen 2 st van vorige rij, (3st, picot, 3st) in volg l-open; herhaal vanaf * nog een keer, 1v tussen 2 st van vorige rij, (3st, picot, 1st) in laatste l-open, knip draad af. [20 st, 4 l, 3 v]

Rij 4 (VK) Hecht Kleur 2 aan met hv in eerste l-open (rechts van picot, zodat het lijkt alsof je een RhstA om je 3 lossen maakt), 2l (telt als eerste RhstA), sla picot over, 1RhstA om elk van volg 3 stn, 1 verl hst in open tussen 2 st van Rij 2 (verl hst valt over v van vorige rij), *1RhstA om elk van volg 6 stn waarbij je picot overslaat, 1 verl hst in open tussen 2 st van Rij 2; herhaal vanaf * nog één keer, 1RhstA om elk van volg 4 stn waarbij je picot overslaat, knip draad af. [20 RhstA, 3 verl hst]

Rij 5 (VK) Hecht Kleur 2 opnieuw aan met hv in tweede l van begin-l van vorige rij, 3l (telt als eerste hst + 1l), sla 2l-open over, 1hst in volg s, 6hst, *(1hst, 2l, 1hst) in volg s, 6hst; herhaal vanaf nog een keer, (1hst, 2l, 1hst) in laatste s, knip draad af. [26 hst, 4 2l-hoeken]

Weef alle eindjes weg.

Vasthaken

Je gaat nu de motieven een voor een aan elkaar vasthaken. Dit doe je door een stokjes-rand te haken in Kleur A. De rand haak je gaandeweg vast aan andere motiefjes. Dit doen we in elke steek die aan een tegenoverliggende steek vastgehaakt moet worden, door elke keer je naald uit de lus te halen, door de tegenoverliggende steek heen te steken en een lus op te pakken. Dit geeft een mooie, platte afwerking. Het is wel een tijdrovend klusje.

Als je liever voor een snelle manier gaat, dan raad ik je aan om de deken in de zes hoeken van elk motiefje vast te haken met een hv aan tegenoverliggende motiefjes.

Je haakt eerst alle volledige motieven aan elkaar. Als de hele deken in elkaar zit haak je pas de halve motieven vast.


Eerste hele motief

Het eerste motief omrand je zonder deze vast te haken aan andere motieven. Dit doe je pas bij alle motieven die hierna komen.

Let op: je haakt twee dubbele stokjes in elke picot van het motief, aan weerszijden van elke hoekopening. Als je deze dubbele stokjes in de picots haakt, sla je daarna geen steek over op het motief, maar haak je de volgende steek in de steek achter het dubbele stokje. Zo meerderen we steken in de randtoer zonder in de hoekopening zelf te haken.

Randtoer (VK) Hecht Kleur A met een hv in vijfde s van een zijde aan (dit is de s recht boven een verl hst), haak 3l (telt niet als s), 1st in s onderaan 3l, 2st, *1dst in picot van Toer 3, 1st in laatste s van zijde, 2l, sla 2l-open over, 1st in eerste s van volg zijde, 1dst in zelfde picot van Toer 3 als zojuist, 6st; herhaal vanaf * nog 4 keer, 1dst in volg picot van Toer 3, 1st, 2l, sla 2l-open over, 1st, 1dst in zelfde picot van Toer 3 als zojuist, 3st, sluit met hv in eerste st. Knip draad af. [48 st, 12 dst, 6 2l-open]


Vasthaken van volgende hele motieven

De volgorde van vasthaken maakt niet zoveel uit; Ik heb ervoor gekozen om in de lengte van de deken te werken en dus eerst 14 hele motieven aan elkaar te haken. Daarna heb ik de volg rij van 14 motieven een voor een op hun plek vastgehaakt, en voor alle volg rijen. Lees de instructie hieronder grondig door. Hij lijkt ingewikkeld op het eerste gezicht, maar zodra je hem door hebt gaat het vanzelf. Zie de foto instructies voor extra verduidelijking.

Vasthaaktoer (VK) Hecht Kleur A met hv in vijfde s van een zijde aan (direct boven een verl hst), 3l (telt niet als st), 1st in s aan basis van 3l, 2st, 1dst in picot van Toer 3, 1st in laatste s, *2l, sla 2l-open over, 1st in eerste s aan andere zijde, 1dst in zelfde picot van Toer 3, 6st, 1dst in volg picot van Toer 3, 1st in laatste s; herhaal vanaf * tot je een zijde bereikt die vastgehaakt moet worden. doe dan als volgt:

**1l, 1hv in l-open van ander motief, 1l, haak vast aan ander motief als volgt: haal naald uit lus, steek naald van achter naar voren in AL van laatste l in l-open van ander motief, pak lus weer op en haal door lus op naald. 1st in eerste s op motief, haak vast in AL van volg s op ander motief als hiervoor, 1dst in picot van Toer 3, haak vast aan AL van volg s op ander motief, (1st, haak vast aan AL van volg s op ander motief) 6x, 1dst in picot van Toer 3, haak vast in AL van volg s op ander motief, 1st, haak vast in AL van volg s op ander motief; herhaal vanaf ** voor elke zijde die vastgehaakt moet worden. Als je drie motieven vasthaakt in een hoek, maak dan een hv in elke l-open.

Als je een zijde bereikt die niet vastgehaakt hoeft te worden herhaal dan van * tot ;, als je weer bij je eerste zijde bent haak dan 2l, sla 2l-open over, 1st in eerste s, 1dst in picot van Toer 3, 3st, sluit met hv in eerste s. Knip draad af. [48 st, 12 dst, 6 2l-open per motief]


Hulplijn

 • De vasthaaktoeren van de motiefjes lijnen niet uit: de kans is groot dat je óf vergeten bent een steek op te nemen door je naald uit de lus te halen, óf je hebt per ongeluk een steek overgeslagen (dit gebeurd vaak bij de zijde met de aanhechting van Toer 4). Het enige wat erop zit is dit stukje even uit te halen en over te doen.
 • Je hebt een zijde van het motief langer gemaakt dan de andere. Dit gebeurd vaker dan je denkt, en het betekent dat je je hoekopening in toer 3 of 4 in de verkeerde steek hebt gehaakt. Je kan het motiefje opnieuw haken, of in Toer 5 een beetje smokkelen en op de korte zijde corrigeren door meerdere stokjes in een steek te haken, en op de lange zijde stokjes samen te haken over meerdere steken.


Vasthaken van halve motieven

Halve motieven worden aan de korte zijdes vastgehaakt aan andere motieven. Let op dat de instructies voor de linker boven- en onderhoek afwijkend zijn. Deze staan hieronder omschreven.

Vasthaaktoer (VK) Hecht Kleur A met hv in meest rechtse l-open aan, 3l (telt als eerste st + 1l), hv in l-open van aangrenzend motief, haak zijdes vast zoals voor hele motieven. Als je bij de laatste hoek aankomt, haak je na de hv in de laatste hoek 1l, 1st in laatste s. Knip draad af.


Vasthaken half motief linksboven (combo 30)

De laatste zijde van dit motief heeft geen aangrenzend motief.

Vasthaaktoer (VK) Hecht Kleur A met hv in meest rechtse l-open aan, 3l (telt als eerste st + 1l), hv in l-open van aangrenzend motief, haak zijdes vast zoals voor hele motieven. Als je bij de laatste l-open aankomt, haak je na hv in de laatste hoek 1l, 1st in volg zijde, 1dst in picot, sla geen s over, 6st, 1dst in picot, sla geen s over, 1st in laatste s aan zijde, 1l, 1st in laatste st. Knip draad af.


Vasthaken half motief linksonder (combo 28)

De eerste zijde van dit motief heeft geen aangrenzend motief.

Vasthaaktoer (VK) Hecht Kleur A dus aan met hv in meest rechtse l-open, 3l (telt als eerste st + 1l), 1st, 1dst in picot, sla geen s over, 6st, 1dst in volg picot, sla geen s over, 1st in laatste s aan zijde, 1l, hv in aangrenzende l-open, haak verder vast zoals voor andere halve motieven. Knip draad af.

Rand

De eerste paar toeren van de rand dienen om het hoogteverschil in de lange zijde van de deken op te vullen.

Toer 1 (GK) Hecht Kleur A aan met een hv in de linkerbovenhoek (bij het oranje/bruine halve motief), 3l (telt als 1 st), *14st gelijkmatig verdeeld over lange zijde half motief, 3st smh in l-open halve motief, naad en l-open volgend heel motief, 10st, 3st smh in l-open hele motief, naad en l-open volgend half motief; herh vanaf * nog 5 keer, 14st over lange zijde half motief, 1st in laatste l-open, 3l, roteer deken 90 graden.

1v in hoek-open, *2v, 3hst, 3st, 2st smh in laatste twee stn van vorige toer, sla l-open over op beide motieven, 2st smh in eerste twee stn van vorige toer op volg motief, 3st, 3hst, 2v, 1v in l-open; herhaal vanaf * nog 13 keer, 2v, 3hst, 3st, 2st smh in laatste twee stn van vorige toer, 1st in hoek-open, 3l, roteer deken 90 graden.

1st in hoek-open, *10st, 3st smh in l-open hele motief, naad en l-open volgend half motief, 14st, 3st smh in l-open half motief, naad en l-open volgend heel motief; herhaal vanaf * nog 5 keer, 10st, 1st in hoek-open, 3l, roteer deken 90 graden.

1st in hoek-open, 2st smh in eerste twee stn van heel motief, *3st, 3hst, 2v, 1v in l-open, 2v, 3hst, 3st, 2st smh in laatste twee stn van vorige toer op motief, sla l-open op beide motieven over, 2st smh in eerste twee stn van vorige toer op volg motief; herhaal vanaf * nog 13 keer, 3st, 3hst, 2v, 1v in hoek-open, 3l, sluit met hv in begin-3l, knip draad af. [eerste korte zijde 172 stn, lange zijdes 277 stn, tweede korte zijde 168 stn]

Er zit een verschil van 4 stn tussen beide korte zijdes omdat er op een zijde een half motiefje meer zit. Dit blijft zo gedurende de rand en zie je in het eindresultaat niet terug.

Toer 2 (VK) Hecht Kleur A aan met een hv in de linkerbovenhoek, 3l (telt als eerste st), 1st in hoekopen, 1st, *14st, 2st in 3st smh, 10st, 2st in 3st smh; herhaal vanaf * nog 5 keer, 15st, 2st in hoek-open, 3l, roteer deken 90 graden.

2hst in hoek-open, 2hst smh in eerste twee stn, *3hst, 4st, 2st smh in 2st smh, 4st, 4hst, 2hst smh; herhaal vanaf * nog 13 keer, 3hst, 4st, 2st smh, 2st in hoek-open, 3l, roteer deken 90 graden.

2st in hoek-open, 1st, *10st, 2st in 3st smh, 14st, 2st in 3st smh; herhaal vanaf * nog 5 keer, 11st, 2st in hoek-open, 3l, roteer deken 90 graden.

2st in hoek-open, 2st smh in eerste st en 2st smh, *4st, 4hst, 2hst smh, 3hst, 4st, 2st smh in 2st smh; herhaal vanaf * nog 13 keer, 4st, 3hst, 2hst smh, 2hst in hoek-open, 3l, sluit met hv in begin-3l, knip draad af. [eerste korte zijde 188 stn, lange zijdes 251 stn, tweede korte zijde 184 stn]

Toer 3 (VK) Hecht Kleur A aan met een hv in de linkerbovenhoek, 3l (telt als eerste st), 1st in hoekopen, 1st in elke s tot volg hoek-open, (2st, 3l, 2st) in hoekopen, 1st, 2st smh, *15st, 2st smh; herhaal vanaf * nog 13 keer, 10st, (2st, 3l, 2st) in hoekopen, 1st in elke s tot volg hoek-open, (2st, 3l, 2st) in hoekopen, 10st, *2st smh, 15st; herhaal vanaf * nog 13 keer, 2st smh, 1st, 2st in hoekopen, 3l, sluit met hv in begin-3l, knip draad af. [eerste korte zijde 192 stn, lange zijdes 240 stn, tweede korte zijde 188 stn]

Na Toer 3 zou de rand niet echt meer mogen golven, en plat te strijken zijn met je handen. Golft de rand wel, dan betekent dat dat je meer steken in je rand hebt zitten dan dat er ‘ruimte’ is voor de steken. Om dit tegen te gaan kijk je eerst waar de deken golft (dit is vaak aan de lange zijdes bij de plekken boven de l-open van motieven). Haal dan Toer 3 uit, en minder op deze plekken een extra steek door 2st smh te maken. Eventueel kan je in Toer 4 en 5 nog extra minderen. Het aangegeven stn aantal is dan slechts ter indicatie.

Toer 4 (VK) Hecht Kleur A aan met een hv in de linkerbovenhoek, 3l (telt als eerste st), 1st in hoekopen, *1st in elke s tot volg hoek-open, (2st, 3l, 2st) in hoekopen; herhaal vanaf * nog 2 keer, 1st in elke s tot volg hoek-open, (2st, 3l) in hoekopen, sluit met hv in begin-3l, knip draad af. [eerste korte zijde 196 stn, lange zijdes 244 stn, tweede korte zijde 192 stn]

Toer 5 (VK) als Toer 4, knip draad af. [eerste korte zijde 200 stn, lange zijdes 248 stn, tweede korte zijde 196 stn]

Hecht alle losse draadjes af en span deken op maat op.

Maat van deken aanpassen

Je kan de maat van je deken aanpassen door motieven toe te voegen of weg te halen. Ik raad je aan om dit in meervouden van twee te doen: dus twee motieven per rij toevoegen (of weghalen), of twee rijen toevoegen (of weghalen). Als je het zo doet, hoef je de instructies voor de rand namelijk niet aan te passen, behalve het aantal herhalingen dat je haakt.

Twee motieven voegen 19 cm aan de lengte van je deken toe, en twee rijen voegen 20 cm aan de breedte toe.

Diagram

Diagram 1: Volledig motief

Diagram 1

Diagram 2: Half motief

Diagram 2

Diagram 3: Vasthaken eerste motief

Diagram 3

Diagram 4: Randtoeren 1-3

Diagram 4

Legenda

Diagram 5

Reacties

Elisabeth
Prachtig!!! January 31, 2021 18:57 - Reageer
Elisabeth
Prachtig!!! January 31, 2021 18:57 - Reageer
Reageer
:Amount:x :Name: :Price: